Thông báo v/v thực hiện 5S khi lên lớp

Góp phần thực hiện 5S, khoa đề nghị GV khi lên lớp, đầu mỗi buổi học hoặc cuối buổi học yêu cầu hssv lượm rác quanh khu vực mình ngồi (nếu có) bỏ vào sọt rác đúng nới quy định để góp phần bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh lớp học. Khoa rất mong quý thầy/cô nhiệt tình ủng hộ.

TP.HCM, ngày 30/5/2016

TRƯỞNG KHOA

PHẠM ĐÌNH HUẤN