Đội ngũ giảng viên của khoa

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

Khoa giảng dạy các môn chung của trường về khoa học tự nhiên và khoa học xã hội. Gồm 2 Bộ môn

I.Bộ môn Lý luận chính trị - thể dục - quân sự 

A.Tổ Lý luận chính trị - Pháp luật

1. TS. Phạm Đình Huấn - Trưởng Khoa - Trưởng BM - SĐT: 0364010182 - Email: phamdinhhuan@caothang.edu.vn (Giải quyết các vấn đề liên quan đến Khoa và các môn lý luận chính trị, pháp luật)

2. Th.s: Cao Văn Dương - Phó Trưởng BM - SĐT: 0966662252 - 0909182848. Giải quyết các vấn đề liên quan đến các môn lý luận chính trị, pháp luật). Email: caovanduong@caothang.edu.vn

3. Th.s: Nguyễn Văn Cương.

4. Th.s: Đặng Đôn Lai.

B. Tổ GDTC - GDQP

5. Th.s: Nguyễn Thanh Hoa - SĐT: 0983655939 - Khoa phân công Phụ trách Giáo dục thể chất và Quốc phòng (Giải quyết những vấn đề liên quan đến Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng). Email: nguyenthanhhoa@caothang.edu.vn 

6. Th.s: Nguyễn Mai Đỉnh 

II. Bộ môn Văn hóa - Ngoại ngữ

A. Tổ Văn hóa

1. TS. Ngô Văn Thiện - Trưởng BM - SĐT: 0938301161. (Giải quyết các vấn đề liên quan đến toán - lý - hóa). ngovanthien@caothang.edu.vn 

2. TS. Lưu Gia Thiện.

3. Ths: Nguyễn Hồng Giang.

4. TS. Nguyễn Tấn Hoàng.

5. Th.s: Tống Minh Hải.

6. Th.s: Bùi Minh Quân.

7. Th.s: Vũ Thị Ngọc Mai.

B. Tổ Ngoại ngữ

1. CN - HVCH: Nguyễn Hữu Vân - Phó Trưởng BM - SĐT: 0908734536 - 0918734536. (Giải quyết các vấn đề liên quan đến anh văn). Email: nguyenhuuvan@caothang.edu.vn

2. Th.s: Nhâm Chí Bửu.

3. Th.s: Nguyễn Ngọc Bích.

4. Th.s: Trần Phương Thu Hương. 

 

 


Tin mới cập nhật

ĐƯỜNG LINK CHIA SẺ