Thông báo

Ngày: 23-06-2020 | Lượt xem: 11120
Ngày: 20-05-2020 | Lượt xem: 1817
Dành cho sinh viên khóa 2019 và sinh viên học ghép môn GDTC - GDQP AN. Sinh viên đọc kỹ thông báo và theo dõi lịch học trên các file đính kèm dưới đây. Do tình hình dịch Covid diễn biến phức tạp. Mong các em SV thông cảm và nỗ lực phối hợp cùng bộ môn để hoàn thành tốt các môn học theo đúng chương trình học.
Ngày: 04-09-2019 | Lượt xem: 1984
Sinh viên các lớp đi nhận theo đúng thời gian trong thông báo
Ngày: 07-09-2017 | Lượt xem: 2059
Sinh viên xem thông báo và đăng ký đúng theo lịch.
1 2 > >|
Trang: 1 / 2