Chương trình đào tạo

Ngày: 29-09-2020 | Lượt xem: 1259
Lịch chính thức đã dán tại bảng tin phòng Đào tạo và bảng tin Khoa GDĐC . Sinh viên chú ý theo dõi và đi học đúng theo thời khóa biểu trên (file đính kèm dưới đây)
Ngày: 03-09-2019 | Lượt xem: 4011
Ngày: 03-09-2019 | Lượt xem: 2017
Lịch chính thức đã dán tại bảng tin sảnh B và bảng tin khoa GDĐC . Sinh viên chú ý theo dõi và đi học đúng theo thời khóa biểu trên (file đính kèm dưới đây)
Ngày: 07-09-2017 | Lượt xem: 2529
Lịch chính thức đã dán tại bảng tin sảnh B và bảng tin khoa GDĐC . Sinh viên chú ý theo dõi và đi học đúng theo thời khóa biểu trên.
Ngày: 10-01-2017 | Lượt xem: 2736
Lịch chính thức đã dán tại bảng tin sảnh B và bảng tin khoa GDĐC . Sinh viên chú ý theo dõi và đi học đúng theo thời khóa biểu trên.
1 2 > >|
Trang: 1 / 2

Tin mới cập nhật

ĐƯỜNG LINK CHIA SẺ