Tổ Giáo dục thể chất - Quốc phòng

Ngày: 12-02-2022 | Lượt xem: 5220
Sinh viên khóa 21 và các sinh viên học ghép môn Bơi lội thực hiện theo Thông báo và Thời khóa biểu được đính kèm dưới đây.
Ngày: 19-01-2022 | Lượt xem: 1060
Mọi thắc mắc liên hệ cô Hoa qua zalo: 0932636781 để giải quyết. Sau 10h thứ Hai ngày 24/01/2022, điểm chính thức gửi về Phòng Đào Tạo, mọi khiếu nại sẽ không được giải quyết.
Ngày: 10-10-2021 | Lượt xem: 1880
Chào mừng các bạn tân Sinh viên khóa 21 tham gia lớp học trực tuyến môn Giáo dục thể chất. Sinh viên chú ý nhập học đúng theo thời khóa biểu (file đính kèm dưới đây)
Ngày: 10-10-2021 | Lượt xem: 1008
Mọi thắc mắc các bạn liên hệ cô Hoa (ĐT: 0983655936) hoặc (Zalo:0932636781) trong giờ hành chính.
Ngày: 26-01-2021 | Lượt xem: 1373
Mọi thắc mắc liên hệ cô Hoa, thầy Đỉnh Khoa GDĐC từ 8h - 10h sáng Thứ Hai. SV học ghép xem điểm ở cuối danh sách lớp CĐN CGKL20A và CĐN CGKL20B. Sau 10h thứ Hai ngày 01/02/2021, điểm chính thức gửi về phòng đào tạo, mọi khiếu nại sẽ không được giải quyết.
Ngày: 26-01-2021 | Lượt xem: 1820
Mọi thắc mắc liên hệ cô Hoa, thầy Đỉnh Khoa GDĐC từ 8h - 10h sáng Thứ Hai. SV học ghép xem điểm ở cuối danh sách lớp CĐ CK20A và CĐ CK20D. Sau 10h thứ Hai ngày 01/02/2021, điểm chính thức gửi về phòng đào tạo, mọi khiếu nại sẽ không được giải quyết.
Ngày: 30-11-2020 | Lượt xem: 2601
Mọi thắc mắc liên hệ cô Hoa, Khoa GDĐC từ 8h - 10h sáng Thứ Hai. SV học ghép xem điểm ở cuối danh sách lớp CĐ CK19A. Sau 10h thứ Hai ngày 07/12/2020, điểm chính thức gửi về phòng đào tạo, mọi khiếu nại sẽ không được giải quyết.
Ngày: 27-10-2020 | Lượt xem: 1268
Mọi thắc mắc liên hệ cô Hoa, Khoa GDĐC từ 8h - 10h sáng Thứ Hai. SV học ghép xem điểm ở cuối danh sách lớp CĐN CGKL19A và CĐN CGKL19B. Sau 10h thứ Hai ngày 02/11/2020, điểm chính thức gửi về phòng đào tạo, mọi khiếu nại sẽ không được giải quyết.
1 2 3 ... > >|
Trang: 1 / 7