ĐIỂM THI MÔN GDQP&AN KHÓA 21

Mọi thắc mắc liên hệ cô Hoa, thầy Đỉnh Khoa GDĐC từ 8h - 10h sáng Thứ Hai. SV học ghép xem điểm ở cuối danh sách lớp CĐ CK 21A. Sau 10h thứ Sáu ngày 22/09/2023, điểm chính thức gửi về phòng đào tạo, mọi khiếu nại sẽ không được giải quyết.

Các trường hợp khiếu nại các em nhập thông tin vào link đính kèm sau đây. Bộ môn sẽ ghi nhận và phản hồi trước ngày 22/09/2023.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CCqcU4XwZxAcDMEYw0tXmKf9tp8AMPxqS9xqBToojI8/edit?usp=drivesdk

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 Diem-GDQP-K21.rar 3832.5 KB