Bảng điểm Tổng kết môn VLĐC HK1 Năm học 2023-2024 (Các lớp Thầy Giang giảng dạy)

Bảng điểm Tổng kết môn VLĐC HK1 Năm học 2023-2024

(Các lớp Thầy Giang giảng dạy)

Thầy gửi các bạn SV bảng điểm tổng kết môn học!

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 CD-CK-23D.pdf 104.133 KB
2 CD-CDT-23C.pdf 103.455 KB
3 CD-CDT-23B.pdf 109.536 KB
4 CD-TD-23A.pdf 108.097 KB
5 CD-DTTT-23A.pdf 105.661 KB
6 CD-CK-23E.pdf 103.402 KB