Kết quả thi lần 2 môn VLĐC các lớp do Thầy Giang giảng dạy

Kết quả thi lần 2 môn VLĐC các lớp do Thầy Giang giảng dạy

Các bạn SV download file điểm theo lớp (đính kèm bên dưới) để xem điểm tổng kết 02 của mình.

Mọi thắc mắc về điểm thi lần 2, các bạn SV liên hệ trực tiếp với Thầy tại văn phòng khoa GDĐC theo lịch sau để giải quyết:

1. Chiều thứ tư (04_03_2024) từ 14h00 đến hết 15h00

2. Chiều thứ sáu (08_03_2024) từ 14h00 đến hết 15h00

Mọi khiếu nại về điểm thi lần 02 sau thời gian trên không được giải quyết.

Thân chào!

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 CD_TD_23A.pdf 82.871 KB
2 CD_DTTT_23A.pdf 82.69 KB
3 CD_CK_23D-E.pdf 90.986 KB
4 CD_CDT_23B-C.pdf 99.208 KB