ĐIỂM THI MÔN GDQP&AN KHÓA 23

Mọi thắc mắc liên hệ cô Hoa, thầy Đỉnh Khoa GDĐC từ 8h30 - 11h sáng Thứ Hai. SV học ghép xem điểm ở cuối danh sách lớp CĐ CK 23A. Sau 10h thứ Hai ngày 22/01/2024, điểm chính thức gửi về phòng đào tạo, mọi khiếu nại sẽ không được giải quyết.

Các trường hợp khiếu nại các em nhập thông tin vào link đính kèm sau đây. Bộ môn sẽ ghi nhận và phản hồi trước ngày 22/01/2024.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CCqcU4XwZxAcDMEYw0tXmKf9tp8AMPxqS9xqBToojI8/edit?usp=drive_link

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 K23-GDQP.rar 4466.021 KB