ĐIỂM THI MÔN GDTC 2 - KHOÁ 2022

Mọi thắc mắc liên hệ cô Hoa, thầy Đỉnh Khoa GDĐC từ 8h - 10h sáng Thứ Hai. Sau 10h thứ Hai ngày 03/07/2023, điểm chính thức gửi về phòng đào tạo, mọi khiếu nại sẽ không được giải quyết.

Sinh viên khiếu nại điền thông tin vào link đính kèm. Bộ môn sẽ trả lời trực tiếp trên link trước ngày 03/07/2023.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1iHviifREEa3ZiETuwZ2C4tOU6AbK-F5HWuAV0N_V4wM/edit?usp=drive_link

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 Diem-Boi-CDN-22.rar 166.861 KB
2 Diem-BC-CD-K22-Final.rar 274.207 KB