Lịch hội giảng cấp Khoa năm 2015

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CAO THẮNG
KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

LỊCH HỘI GIẢNG CẤP KHOA NĂM 2015

TT HỌ VÀ TÊN TUẦN NGÀY THỨ  BUỔI GIỜ PHÒNG
1 NGUYỄN HỮU VÂN 39 25/5/2015 2 SÁNG 07h30 - 08h30 E 2.2
2 NGUYỄN PHƯỚC THẢO 39 25/5/2015 2 SÁNG 08h45 - 09h45 E 2.2
3 ĐẶNG ĐÔN LAI 39 25/5/2015 2 SÁNG 10h00 - 11h00 E 2.2
4 NHÂM CHÍ BỬU 39 25/5/2015 2 CHIỀU 12h45 - 13h45 E 2.2
5 VĨNH HUY 39 25/5/2015 2 CHIỀU 14h00 - 15h00 E 2.2
6 BÙI MINH QUÂN 39 25/5/2015 2 CHIỀU 15h15 - 16h15 E 2.2
7 VÕ SĨ TRỌNG LONG 39 29/5/2015 6 SÁNG 07h30 - 08h30 E 2.2
8 PHẠM ĐÌNH HUẤN 39 29/5/2015 6 SÁNG 08h45 - 09h45 E 2.2
9 TỐNG MINH HẢI 39 29/5/2015 6 SÁNG 10h00 - 11h00 E 2.2
10 CAO VĂN DƯƠNG 39 29/5/2015 6 CHIỀU 12h45 - 13h45 E 2.2
11 LƯU GIA THIỆN 39 29/5/2015 6 CHIỀU 14h00 - 15h00 E 2.2
12 NGUYỄN VĂN CƯƠNG 39 29/5/2015 6 CHIỀU 15h15 - 16h15 E 2.2
13 VŨ THỊ NGỌC MAI 39 30/5/2015 7 CHIỀU 12h45 - 13h45 E 2.2
14 NGUYỄN HỒNG GIANG 39 30/5/2015 7 CHIỀU 14h00 - 15h00 E 2.2
15 NGÔ VĂN THIỆN 39 30/5/2015 7 CHIỀU 15h15 - 16h15 E 2.2
16 TỐNG NGỌC HIỆP            
17 NGUYỄN THANH HOA            

 

GV dự đúng giờ, chỉ được nghỉ khi có lớp dạy. Mọi trường hợp vắng, đi trễ, về sớm sẽ bị xử lý theo quy định khi xét thi đua

Thầy Hiệp sắp xếp lịch của GV GDTC và ghi vào ô còn trống

Mời GV thỉnh giảng sắp xếp thời gian tham dự

GV trình bày yêu cầu sử dụng máy chiếu để trình chiếu

GV Photo hồ sơ giảng cho mỗi gv dự 1 bản (Photo tại thư viện)

Khuyến khích GV hội giảng có sinh viên tham gia

TP.HCM, ngày 21 tháng 5 năm 2015
TRƯỞNG KHOA

 


PHẠM ĐÌNH HUẤN