Thông báo 8-9-2015

 Khoa đã tiến hành kiểm tra sổ tay của gv, kết quả đã niêm yết tại bảng thông báo của khoa. Sau khi đã kiểm tra khoa yêu cầu sau đây:

  • Thứ nhất: Bộ môn nào còn thiếu sổ tay phải bổ sung để kiểm tra (Nộp bổ sung sáng thứ 4 (9/9/2015) hoặc sáng thứ năm (10/9/2015)
  • Thứ hai: Trường hợp cho điểm chưa đúng, yêu cầu gv và cán bộ bộ môn sáng thứ 4 (9/9/2015) có mặt tại khoa để giải quyết.
  • Thứ ba: Trường hợp GV chưa nhập điểm kiểm tra, chưa nhập điểm danh, yêu cầu gv phải hoàn thành trong tuần này, khi hoàn hành thì nộp lại sổ và báo cáo khoa/Bộ môn biết. 
  • Thứ tư: trường hợp GV có phản hồi gì về kết quả kiểm tra sổ tay khoa đã niêm yết thì liên hệ Trưởng Khoa để phản hồi. 

Căn cứ vào kết quả kiểm tra sổ tay, căn cứ vào sự bổ sung, khắc phục của gv khoa sẽ xem xét khi xét thi đua tháng 9/2015. 

TP.HCM, ngày 8 tháng 9 năm 2015

TRƯỞNG KHOA

 

PHẠM ĐÌNH HUẤN