Thông báo Tuyển dụng giảng viên anh văn

Trường có nhu cầu tuyển 01 giảng viên anh văn, ứng viên có nhu cầu ứng tuyển thì vào web phòng TCHC để xem thông báo chi tiết.