Thông báo V/v chuẩn bị hồ sơ giảng dạy KH2 - NH 2015-2016

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CAO THẮNG
KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

 

THÔNG BÁO

V/V CHUẨN BỊ HỒ SƠ GIẢNG DẠY HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2015 – 2016

 

  1. Các Bộ môn triển khai thực hiện hồ sơ giảng dạy học kỳ 2, năm học 2015 – 2016 đối với GV cơ hữu và thỉnh giảng, tất cả các khóa. Nội dung hồ sơ giảng gồm có:
    • Lịch giảng dạy (đối với GV thỉnh giảng mới nhận lớp từ học kỳ 2 và đối với GV có điều chỉnh lớp dạy trong học kỳ 2)
    • Kế hoạch giảng dạy
    • Đề cương bài giảng chi tiết môn học
  2. Thời gian thực hiện

Từ ngày thông báo 18/12/2015 đến ngày 28/12//2015.

Lưu ý: Cán bộ Bộ môn triển khai thực hiện đúng tiến độ để hoàn thiện hồ sơ giảng dạy của GV trước khi lên lớp. Sau thời hạn trên Bộ môn nào chưa hoàn thiện sẽ bị xem xét xử lý khi xét thi đua tháng.

                                           TP.HCM, ngày 18 tháng 12 năm 2015

                                     TRƯỞNG KHOA

 

                                     PHẠM ĐÌNH HUẤN