Tổ Giáo dục thể chất - Quốc phòng

Ngày: 13-03-2017 | Lượt xem: 888
Ngày: 12-01-2017 | Lượt xem: 3785
Mọi thắc mắc liên hệ cô Hoa tại khoa GDĐC (ĐT:0983655936) . Sau 10h thứ Hai ngày 20/2/2017, điểm chính thức gửi về phòng đào tạo, mọi khiếu nại sẽ không được giải quyết.
Ngày: 10-01-2017 | Lượt xem: 2065
Lịch chính thức đã dán tại bảng tin sảnh B và bảng tin khoa GDĐC . Sinh viên chú ý theo dõi và đi học đúng theo thời khóa biểu trên.
Ngày: 15-07-2016 | Lượt xem: 2322
|< < 1 2 3 4 > >|
Trang: 3 / 4