THỜI KHÓA BIỂU MÔN GDTC BƠI LỘI KHÓA 21- HK2 (đã chỉnh theo đăng ký ngày 21/2/2022)

Sinh viên khóa 21 và các sinh viên học ghép môn Bơi lội thực hiện theo Thông báo và Thời khóa biểu được đính kèm dưới đây.

      

  BỘ CÔNG THƯƠNG                                                                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG                                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    Số:         /TBCĐKTCT-GDĐC                                                                Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 01 năm 2022

                                                                                                                  

THÔNG BÁO

V/v Học trực tiếp và học ghép môn Bơi Lội (Giáo dục thể chất 2)

Khóa 2021

 

  • Căn cứ theo Kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022 và tình hình thực tế về phòng, chống dịch Covid-19;
  • Căn cứ theo thông báo số 198/TB-CĐKTCT về hoạt động học tập sau khi nghỉ Tết Nhâm Dần.

Nhà trường thông báo đến tất cả sinh viên khóa 21 và sinh viên học ghép môn Bơi lội cùng Khóa 2021 như sau:

1. Về môn GDTC 2 (Bơi Lội): Sinh viên khóa 21 sẽ đi học trực tiếp tại Câu lạc bộ bơi lặn Phú Thọ số 215A đường Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, Thành Phố Hồ Chí Minh (Gần ngã tư đường 3 tháng 2 và đường Lý Thường Kiệt).

2. Học phí học Môn Bơi Lội:  Câu lạc bộ bơi lặn Phú Thọ ủy quyền cho Bộ môn Giáo dục thể chất nhà trường thực hiện thu học phí môn Bơi (hệ Cao đẳng và hệ Cao đẳng nghề).

+ Thời gian đóng học phí: tuần 25 từ ngày 14 – 19/2/2022. Căn cứ theo Lịch tiếp tân sinh viên khóa 21 mà Phòng CTCT HSSV đã phân công.

+ Địa điểm: Lầu 01 khu nhà A, trường CĐ KT Cao Thắng.

SV học ghép đăng ký tại Phòng Đào tạo theo hướng dẫn và mua thẻ bơi cùng với sinh viên khóa 21.

3. Đồng phục môn GDTC: bắt buộc sinh viên phải mặc đồng phục thể dục theo quy định của nhà trường và chuẩn bị đồ bơi cá nhân theo quy định của hồ bơi.

4. Thời khóa biểu môn GDTC - Học kỳ 2 của từng lớp được gửi tới GVCN thông qua Phòng CTCT HSSV, đăng trên lớp Google Classroom môn GDTC đã triển khai từ học kỳ I, đăng trên web Khoa GDĐC, dán trên bảng tin của khoa GDĐC. Các SV học ghép sẽ học ghép cùng TKB với lớp CĐ CK 21D hoặc lớp CĐ CK 21A.

            Yêu cầu tất cả sinh viên Khóa 2021 đóng học phí môn Bơi lội theo quy định. Sinh viên nào không mặc đồng phục thể dục đúng quy định, không đóng học phí sẽ bị xử lý theo quy chế. Sinh viên đến hồ bơi phải được tiêm ngừa theo quy định của cơ quan y tế, tuân thủ 5K và các nguyên tắc phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

            Trân trọng./.

Nơi nhận:

- GVCN; Phòng CTCT HSSV

- Lưu: VT, GDĐC.

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Trương Quang Trung

 

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 TKB-mon-GDTC-21---HK2-(Boi-loi).doc 56.832 KB

Tin mới cập nhật

ĐƯỜNG LINK CHIA SẺ