Tổ Giáo dục thể chất - Quốc phòng

Ngày: 07-09-2017 | Lượt xem: 1491
Sinh viên xem thông báo và đăng ký đúng theo lịch.
Ngày: 07-09-2017 | Lượt xem: 1796
Lịch chính thức đã dán tại bảng tin sảnh B và bảng tin khoa GDĐC . Sinh viên chú ý theo dõi và đi học đúng theo thời khóa biểu trên.
|< < 1 2 3 4 > >|
Trang: 2 / 4