Điểm thi lần 2 môn pháp luật CDN 2016 đã cập nhật 13-3-2017