ĐIỂM MÔN: ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Lưu ý: các bạn sinh viên vào phần tra cứu điểm thi, nếu có thắc mắc về điểm thị liên hệ trực tiếp khoa giáo dục đại cương - Tuần 41: sáng thứ 2 và thứ 3 ( lức 9h - 11h)