Điểm thi môn chính trị CĐN ĐCN 14E và CĐN KT14

SV xem điểm trong phần tra cứu điểm thi. SV khiếu nại đến hết thứ 5 (23/6) sáng thứ 6 (24/6) GV đăng trả lời khiếu nại trên web khoa

Gưi mail: huancaothang@yahoo.com