ĐIỂM THI LẦN 2: MÔN ĐLCMC ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Lưu ý:  Sinh viên nếu có khiếu nại điểm thì liên hệ bộ môn  từ 8h00 đến 10h00  ngày 20 và 21 tháng 06 năm 2016 hết hạn

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 diem-lan-2-duong-loi.rar 699.417 KB