Điểm Tổng Kết Học Kỳ Phụ Hè Môn VLĐC Các Lớp Do Thầy Giang Giảng Dạy

Sinh viên Xem Kết Quả theo Link sau:

https://drive.google.com/drive/folders/0B5kgVfcirxEjMGxDT1JOMFN6MDQ?usp=sharing

Sinh Viên Xem KQ Của Mình.  Mọi Khiếu nại liên hệ  trực tiếp Thầy Giang 
tại văn phong khoa GDĐC vào lúc 10h đến 11h sáng 27/9/2016