Danh Sách Chia Nhóm Thí Nghiệm Môn VLĐC (Các Lớp Thầy Giang) Update 7h 12/12/2016

Danh Sách Chia Nhóm Thí Nghiệm Môn VLĐC (Các Lớp Thầy Giang) Update 7h 12/12/2016

- Sinh viên xem kỹ ca thí nghiệm như đả đăng ký. (Download file bên dưới)

- Sinh viên đi học thí nghiệm

   + Đúng giờ. 

   + Mặc đồng phục đúng quy định.

   + Mang theo giáo trình học thí nghiêm.

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 Danh-Sach-TN_VLDC.rar 95.871 KB