Điểm Tổng Kết Học Kỳ Phụ HK 1 Môn VLĐC Các Lớp Do Thầy Giang Giảng Dạy

Điểm Tổng Kết Học Kỳ Phụ HK 1 Môn VLĐC Các Lớp Do Thầy Giang Giảng Dạy 

Các bạn sinh viên Dowload file "Tong Ket"  đính kèm bên dưới về máy.

1. Các bạn sinh viên xem điểm kiểm tra thành phần của mình tại File Điểm thành phần.

2. Các bạn sinh viên kiểm tra lại điểm tổng kết của mình trong file Lớp 1 (ca 1), hoặc Lớp 2 (ca 2).

Sinh viên khiếu nại về điểm kiểm tra thành phần hoặc về điểm thi thì liên hệ trực tiếp thầy Giang tại văn phong khoa GDĐC theo lịch sau:

1. Sáng thứ 2: (12/12/2016) từ 9h đến 11h

2. Chiều thứ 2: (12/12/2016) từ 14h đến 15h

3. Sáng thứ 3:  (13/12/2016) từ 10h đến 11h

- Ngoài khoảng thời gian trên mọi khiếu nại không được giải quyết!

- Không tiếp sv qua điện thoại hoặc Email.

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 Tong-Ket.rar 196.986 KB