Kết quả HKP môn XSTK (Thầy Hải)

Kết quả HKP môn XSTK (Thầy Hải)

Sinh viên Download và xem Thông báo: 02 file bên dưới!

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 THONG-BAO.docx 10.207 KB
2 DiemHKP.XSTK.xls 46.135 KB