THỜI KHÓA BIỂU MÔN GDTC HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017 - 2018

Lịch chính thức đã dán tại bảng tin sảnh B và bảng tin khoa GDĐC .

Thời gian áp dụng bắt đầu từ tuần 26.

Sinh viên chú ý theo dõi và đi học đúng theo thời khóa biểu trên.

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 TKB-HK-2---2017.doc 58.88 KB