Thời khóa biểu môn GDTC học kỳ II năm học 2016 - 2017

Lịch chính thức đã dán tại bảng tin sảnh B và bảng tin khoa GDĐC . Sinh viên chú ý theo dõi và đi học đúng theo thời khóa biểu trên.

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 TKB-HK-2---2016.doc 57.344 KB