Thời khóa biểu môn GDTC học kỳ I năm học 2017 - 2018

Lịch chính thức đã dán tại bảng tin sảnh B và bảng tin khoa GDĐC . Sinh viên chú ý theo dõi và đi học đúng theo thời khóa biểu trên.

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 TKB-HK-1---2017.doc 57.856 KB