Điểm TK Môn Chính Trị (CĐN) Các Lớp Thầy Cương Giảng Dạy

Điểm TK Môn Chính Trị Các Lớp Thầy Cương Giảng Dạy

THÔNG BÁO

Điểm môn môn chính trị

Sinh viên khiếu nại giải quyết trong ngày thứ 3 (15/1/2019) và Thứ 4 (16/1/2019). Sau ngày này không giải quyết nữa. Gặp thầy Cương trên khoa Giáo dục đại cương, lầu 2 nhà e. SDT. 0983.934.945.

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 Thong-Bao-1.docx 13.466 KB
2 CDN-QTM-17A.xls 51.2 KB
3 CDN-KTML-17B.xls 54.784 KB
4 CDN-DTCN-17A.xls 52.736 KB