Điểm môn GDQP hệ Cao đẳng 16 và Cao đẳng nghề 16 (cập nhật)

Mọi thắc mắc liên hệ cô Hoa - Khoa GDĐC (ĐT:0983655936) vào sáng thứ Hai ngày 9/1 và 15/1. Sau 10h thứ Hai ngày 15/1/2018, điểm chính thức gửi về phòng đào tạo, mọi khiếu nại sẽ không được giải quyết.

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 Diem-QS-he-CDN16.rar 168.663 KB
2 Diem-QS-he-CD16.rar 263.62 KB