Điểm môn GDTC học kỳ II hệ Cao Đẳng, Cao Đẳng nghề, Trung Cấp

Mọi thắc mắc liên hệ cô Hoa (đt: 0983655936) tại khoa GDĐC. Sau 10h thứ Hai ngày 18/7, điểm chính thức gửi về phòng đào tạo, mọi khiếu nại sẽ không được giải quyết.

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 HK2-Diem-CDN15.rar 172.875 KB
2 HK2-Diem-CD-15.rar 263.014 KB
3 HK2-Diem-TC15.rar 97.788 KB