Điểm TK Lần 2 Môn Anh Văn Bậc Trung Cấp

Học sinh các lớp TRUNG CẤP khiếu nại điểm với GV bộ môn, hết ngày thứ năm điểm sẽ được chuyển, không giải quyết khiếu nại sau ngày thứ năm (24/01/2019)

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 TC-TH-17.pdf 70.34 KB
2 TC-SCCK-17.pdf 78.046 KB
3 TC-NL-17-AB.pdf 83.204 KB
4 TC-DCN-17AB.pdf 89.482 KB
5 TC-CTCK-17-AB.pdf 92.674 KB
6 TC-CKDL-17-AB.pdf 85.393 KB