Điểm TK Môn Toán Cao Cấp (Các lớp cô Thủy giảng dạy)

Thông báo

Sinh viên sau khi xem đề thi vs đáp án, điểm TK môn học tại trang web khoa GDĐC. Nếu SV có bất kì khiếu nại gì về điểm liên hệ  cô Thủy theo số điện thoại 0859039079 (hạn chót 20h00 ngày 26/1/2019)

Mọi khiếu nại sau thời gian trên không được giải quyết.

Thân chào!

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 D_DT-18F.pdf 106.298 KB
2 D_DT-18E.pdf 105.035 KB
3 C_DT-18B.pdf 107.754 KB
4 C_DT-18A.pdf 106.565 KB