Kết quả HKP môn Xác Suất Thống Kê - thầy Quân

SV có thắc mắc về điểm hãy liên hệ với GVBM qua email buiminhquan0307@gmail.com trước ngày thứ 4 (7/6/2017).

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 XSTK_HKP_K16.pdf 90.179 KB