Đã có điểm HKP môn Toán Chuyên Đề

Đã có điểm HKP môn Toán Chuyên Đề, SV vào mục tra cứu điểm thi để xem.