Điểm tổng kết lần 1 môn Toán Cao Cấp các lớp OTO, CK 18

Mọi thắc mắc về điểm SV liên hệ với GVBM qua email buiminhquan0307@gmail.com đến hết ngày 26/01/2019. Sau thời hạn này mọi thắc mắc sẽ không được giải quyết.

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 K18_TCC_DiemThiLan1.rar 812.403 KB