Điểm thi môn hóa các lớp CĐ CK 17 A,B,C,D,E

SV KHIẾU NẠI VỀ ĐIỂM THÌ LIÊN HỆ CÔ MAI 0909123864

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 CD-CK-17E.pdf 103.263 KB
2 CD-CK-17D.pdf 107.346 KB
3 CD-CK-17C.pdf 107.864 KB
4 CD-CK-17B.pdf 110.363 KB
5 CD-CK-17A.pdf 108.389 KB