ĐIỂM THI LẦN 1 MÔN VLĐC LỚP THẦY LƯU GIA THIỆN

THÔNG BÁO 

 

CÁC EM XEM ĐIỂM VÀO MỤC "QUẢN LÝ ĐIỂM" ĐỂ XEM

CÁC EM THẮC MẮC ĐIỂM HẸN SÁNG THỨ 5 

TẠI VĂN PHÒNG KHOA