Điểm thi lần 2 môn pháp luật cao đẳng 2020

SV khiếu nại về điểm thi thì liên hệ thầy Huấn email: phamdinhhuan@caothang.edu.vn đến hết thứ 4 tuần 29, gv tổng hợp mail và đăng trả lời trên web khoa GDDC. 

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 CD-TH-2----PHAPLUAT.pdf 113.797 KB
2 CD-TD-20---PHAPLUAT.pdf 94.497 KB
3 CD-OTO-20---PHAPLUAT.pdf 98.154 KB
4 CD-NL-20---PHAPLUAT.pdf 94.029 KB
5 CD-KT-20---PHAPLUAT.pdf 91.747 KB
6 CD-DTTT-20---PHAPLUAT.pdf 90.939 KB
7 CD-CK-20---PHAPLUAT.pdf 107.05 KB
8 CD-CDT-20---PHAPLUAT.pdf 97.493 KB

Tin mới cập nhật

ĐƯỜNG LINK CHIA SẺ