Kết quả Xác Suất Thống Kê lớp CĐ OTO21E

Mọi thắc mắc về điểm SV liên hệ với GVBM trước ngày CN, 21/08/2022. Sau thời hạn này mọi thắc mắc sẽ không được giải quyết.

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 CÐ-OTO-21E.pdf 118.671 KB

Tin mới cập nhật

ĐƯỜNG LINK CHIA SẺ