KQ Thi Lần 2 Môn VLĐC Lớp CĐ OTO 19B, OTO 19C (Thầy Giang giảng dạy)

KQ Thi Lần 2 Môn VLĐC Lớp CĐ OTO 19B, OTO 19C (Thầy Giang giảng dạy)

Thông Báo

Sinh viên xem điểm thi của mình, nếu có khiếu nại về điểm thi liên hệ trực tiếp thầy Giang tại văn phòng Khoa GDĐC theo thời gian sau (Không tiếp SV qua điện thoại và Email)

  1. 10h00 - 11h00 Sáng thứ ba (28-7)
  2. 9h00 – 10h00 Sáng thứ 4 (29-7)

Ngoài thời gian trên không giải quyết them bất kỳ khiếu nại khác!

Thân chào!

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 Thong-Bao.PNG 21.069 KB
2 Thi-Lan-2_VLDC.pdf 91.224 KB