Điểm tổng kết lần 1_Môn VLĐC_Các lớp Thầy Giang giảng dạy (HK1 năm học 2023-2024)

Thông Báo

TP.HCM, 11h00 Ngày 26 tháng 01 năm 2024

Các bạn SV đọc kỹ thông báo

  1. Các bạn xem điểm thi và điểm Tổng kết lần 1 (theo khoa chuyên ngành)file đính kèm bên dưới.
  2. Nếu các bạn SV có khiếu nại về kết quả thi (Thầy không giải quyết điểm chuyên cần và điểm TBKT), gặp trực tiếp Thầy tại văn phòng khoa Giáo dục đại cương (Lầu 2 nhà E) theo lịch sau:
  1. Sáng thứ ba (20/02/2024), 08h15 đến 08h30, 11h00 đến 11h30
  2. Chiều thứ ba (20/02/2024), 14h15 đến 14h30, 15h45 đến 16h15
  3. Sáng thứ tư (21/02/2024), 08h15 đến 08h30, 11h00 đến 11h30
  4. Chiều thứ tư (21/02/2024), 14h15 đến 14h30, 15h45 đến 16h15
  1. Sau thời gian khiếu nại trên, mọi khiếu nại về điểm thi lần 01 sẽ không được giải quyết.
  2. Những bạn SV có điểm tổng kết lần 1 (TK1) <5, đóng lệ phí thi lần 2 từ 08h00 ngày thứ năm (22/02/2024) đến hết 16h00  ngày thứ sáu (01/03/2024)!

Trân trọng

Nguyễn Hồng Giang

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 Thong-Bao.pdf 461.297 KB
2 CD-TD-23A.pdf 103.825 KB
3 CD-DTTT-23A.pdf 101.686 KB
4 CD-CK-23E.pdf 99.707 KB
5 CD-CK-23D.pdf 100.25 KB
6 CD-CDT-23C.pdf 99.511 KB
7 CD-CDT-23B.pdf 104.936 KB