Kết quả HKP môn Toán Cao Cấp

Mọi thắc mắc về điểm SV liên hệ với GVBM qua email buiminhquan0307@gmail.com trước ngày thứ 6, 14/8/2020. Sau thời hạn này mọi thắc mắc sẽ không được giải quyết.

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 rptBangDiemLT_HKP.pdf 81.739 KB

Tin mới cập nhật

ĐƯỜNG LINK CHIA SẺ