Lịch thi lần 2 các môn Chính trị, Hóa, Toán chuyên đề