Điểm thi lần 2 môn ĐLCMCĐCSVN

SV Khiếu nại về điểm thì liên hệ Bộ môn, lúc 8h, sáng thứ 2 (25/6/2018). Hoặc gửi mail: huancaothang@gmail.com 

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 CD-TH-16.pdf 101.862 KB
2 CD-OTO-16.pdf 99.677 KB
3 CD-NL-16.pdf 76.176 KB
4 CD-KT16.pdf 77.751 KB
5 CD-DTTT16.pdf 78.822 KB
6 CD-CK-16.pdf 87.706 KB
7 CD-CDT-16.pdf 81.554 KB