Điểm thi môn pháp luật lớp CĐ ĐTTT 18B-CĐ OTO 18A - CĐ TĐ 18B - CĐ TH 18ACD

SV THẮC MẮC VỀ ĐIỂM THÌ LIÊN HỆ CÔ THỦY 0978685815

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 CD-TH-18D.pdf 105.323 KB
2 CD-TH-18C.pdf 106.05 KB
3 CD-TH-18A.pdf 106.748 KB
4 CD-TD-18B.pdf 105.512 KB
5 CD-OTO-18A.pdf 114.013 KB
6 CD-DTTT-18B.pdf 102.573 KB