Điểm thi môn pháp luật các lớp CDN DCN 19CD - CDN KTML 19C

SV KHIẾU NẠI VỀ ĐIỂM LIÊN HỆ THẦY ANH 0987723494

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 CDN-KTML-19C.pdf 101.058 KB
2 CDN-DN-19D.pdf 103.608 KB
3 CDN-DCN-19C.pdf 104.924 KB