Điểm thi môn chính trị 1 lớp CĐ TH 17D - CĐN OTO 17A-C-D

SV khiếu nại về điểm thì liên hệ thầy Đông 0948087020

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 CDN-OTO17D.pdf 92.989 KB
2 CDN-OTO-17C.pdf 93.72 KB
3 CDN-OTO-17A.pdf 94.579 KB
4 CD-TH-17D.pdf 99.274 KB