Điểm thi lần 2 môn pháp luật CĐN CGKL 18AB

SV KHIẾU NẠI VỀ ĐIỂM THI LẦN 2 THÌ LIÊN HỆ THẦY HUẤN TẠI KHOA GDĐC SÁNG THỨ 7 (6/7) HOẶC 0908223006.

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 Phap-luat-lan-2-CDN-CGKL-18.pdf 82.287 KB