Điểm TK Môn ĐLCMCĐCSVN Các Lớp CĐ 16 (Thầy Đ_Đ_Lai Giảng Dạy)

THÔNG BÁO

Sinh viên các lớp xem kết quả học tập, có gì thắc mắc thì liên hệ qua địa chỉ mail: dangdonlai169@gmail.com

Thời gian sinh viên gửi mail là từ ngày 07/6/2018 đến hết ngày 09/6/2018.

Giáo viên sẽ trả lời mail cho sinh viên chậm nhất là 12h30 ngày 10/6/2018. Sau khi giáo viên trả lời qua mail nếu sinh viên chưa hài lòng thì gặp trực tiếp giáo viên tại khoa Giáo dục Đại cương từ 8h00 đến 9h00 ngày 11/6/2018. Sau thời gian trên, mọi thắc mắc không được giải quyết.

Lưu ý: Sinh viên khi gửi mail phải ghi rõ các thông tin: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, mã số sinh viên, lớp, nội dung cần thắc mắc là gì.

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 .-THONG-BAO.docx 16.228 KB
2 CDOTO-16A.xls 73.11 KB
3 CDOTO-16B.xls 73.982 KB
4 CDOTO-16C.xls 72.723 KB
5 CDOTO-16D.xls 72.576 KB
6 CDOTO-16E.xls 76.57 KB
7 CDTH16A.xls 66.765 KB
8 CDTH16B.xls 61.767 KB
9 CDTH16C.xls 56.326 KB
10 CDTH16D.xls 62.253 KB
11 CDKT16.xls 54.852 KB